Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești

Ediția a XVI -a – Construcții – Instalații – Arhitectură

Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca în colaborare cu Asociația Studenților Constructori din Universitatea Tehnică – ASCUT,  organizează în perioada 17 – 21 mai 2017,  cea de-a șaiprezecea ediţie a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti dedicată studenţilor şi absolvenţilor Facultăţilor de Arhitectură, Construcţii şi Instalaţii.

Studenții  vor  participa  cu  articole  științifice  și  studii  de  caz,  cele  mai  bune  dintre acestea urmând a fi premiate și publicate.

Prezentările și dezbaterile din cadrul acestui eveniment vor avea loc în secțiuni cu tematici din domeniile Inginerie Civilă, Construcții Civile, Industriale și Agricole, Inginerie Economică,   Drumuri,   Poduri   și   Căi   Ferate,   Inginerie   Urbană   și  Dezvoltare   Regională, Amenajări și Construcții Hidrotehnice, Măsurători Terestre și Cadastru, Ingineria Instalațiilor, Arhitectură.

Mai multe informații despre SNCSS pot fi consultate la adresa: http://www.sncss.ro/

Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Meniu