Dragi studenți,
în urma solicitării din partea ASCUT, Conducerea Universității Tehnice dă posiblitatea facultăților să organizeze în sesiunile aferente semestrului II – sesiunea de vară ( 5.06.- 25.06.2017) şi sesiunea de consultaţii şi restanţe (3.07 – 9.07.2017), studenţii din anii terminali licenţă şi master să poată susţine, în regim gratuit sau cu taxă, examene restante din semestrul I an curent şi an anterior.
Conducerea UTC-N a aprobat susținerea examenelor doar cu taxă și susținerea examenului în una dintre aceste două sesiuni, fie în sesiunea de vară sau în sesiunea de restanțe aferentă semestrului II.
În urma acestui demers, Conducerea Facultății de Construcții a aprobat susținerea acestor examene pentru studenții din anii terminali.

Vom reveni cu toate detaliile în urma primiri răspunsului oficial.

#Echipa ASCUT

Meniu