Dragi colegi, mai joi găsiți programarea Sesiunii de Restanțe din Semestrul I

Conform solicitărilor studenților consilieri, pentr sesiunea de consultații și restanțe fiecare examen TREBUIE să aibă 2 date de examene diferite – 2 date nu doar 2 programări în aceeași zi dar la ore diferite. Dacă acest lucru nu se respectă vă rugăm să ne contactați.

De asemenea pentru orice examen termenul de afișare a rezultatelor notelor conform Metodologiei de Examinare – notele trebuie să fie afișate într-un termen de 72 de ore.

CAPITOLUL II NOTAREA STUDENŢILOR Art.17 Notarea studenţilor se face cu note întregi de la 1 la 10 sau calificative admis/respins la acele discipline cuprinse în planul de învăţământ care admit calificative. Nota minimă de promovare este 5 (cinci). Art.18 Comisia stabileşte notele pe care le acordă studenţilor şi are obligaţia de a le trece în catalogul electronic al sistemului informatic şi să le predea la secretariat, listate şi semnate, în termen de 72 de ore de la data susţinerii examenului, dar nu mai mult de 48 de ore de la terminarea sesiunii. Neprezentarea la examen este consemnată în catalogul electronic cu absenţă (“0”). Dacă studentul nu are îndeplinite condiţiile de prezentare la examen, în catalogul electronic se trece (“-2”). După 72 de ore, catalogul se blochează, iar deblocarea se realizează numai după aprobarea decanului.

>> Sesiune de RESTANȚĂ – Sem I <<

Dacă drepturile tale nu sunt respenctate te rugăm să ne semnalezi acest lucru prin formularul ASCUT te Susține!

 

#Echipa ASCUT

 

Meniu