În perioada 14 – 17 februarie 2017, studenții pot să-și achite obligațiile financiare restante pentru sem I (taxă susținere examene restanțe ani anteriori sau taxa refacere disciplină ani anteriori).

Plata se poate face la Biroul de Taxe al UTC-N până în data de 17.02.2017, ora 14:00 sau on-line până la ora 24:00.

Nu se admite plata taxelor prin ordin de plată sau mandat poștal.

 

#Echipa ASCUT

 

Meniu