Conform Regulamentului de taxe pentru anul univ. 2016/2017 , termenele de plata scadente sunt:

 1. Taxa de înmatriculare, reînmatriculare  – termen 1.10.2016.
 2. Taxa de şcolarizare :-Rata1

  – termen 28.10.2016

  -Rata 2

  – termen 16.01.2017

  -Rata 3

  – termen 14.04.2017

Cererile pentru reducerea/scutirea taxei de şcolarizare (conf. HCA 79/13.09.2016) să fie depuse până în 28.10.2016.Taxa se reduce cu 10% dacă se achită integral pânăla 25.10.2016.

 1. Taxa de  susţinere  a  unor  examene  în  sesiunile  aferente  semestrului  în  care  studiază

disciplina:

-pt.disciplinele din sem.I        – termen 16.01.2017

-pt.disciplinele din sem.II      – termen 25.05.2017

Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor utilizănd sistemul ECTS, art.10.9  –  Universitatea poate  decide exmatricularea unui  student  ca şi consecinţă  a următoarelor situaţii:

b) studentul nu semnează Contractul Disciplinelor;

c) Studentul nu îşi achită taxa de înmatriculare, în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de zile de la termenul de plată scadent în Regulamentul de taxe al anului universitar respectiv;

d) studentul nu îşi achită pe durata unui an universitar obligaţiile  financiare ce decurg din Contractul de Studii  şi Contractul Disciplinelor.  În această situaţie decizia devine efectivă la maxim 30 de zile de la termenele scadente ale obligaţiilor respective, prevăzute în Regulamentul de taxe al anului universitar respectiv

e) studentul care nu a frecventat activitătile didactice ale unui semestru şi nu a obţinut în sesiune nici un punct de credit.”

#Echipa ASCUT

Meniu