Studentii din anul I Licenta si Master care nu au achitat  taxa de inmatriculare o  pot face pana in 6.10.2017 la caseria UTC-N sau on-line : https://sinu.utcluj.ro/taxe/default.asp.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ANUNȚ IMPORTANT
Conform Regulamentului de taxe pentru anul univ. 2016/2017 , termenele de plata scadente sunt:
1. Taxa de înmatriculare, reînmatriculare – termen 1.10.2017.
2. Taxa de şcolarizare : –Rata1 – termen 27.10.2017
Rata 2 – termen 15.01.2018
Rata 3 – termen 16.04.2018
Taxa se reduce cu 10% dacă se achită integral pânăla 27.10.2017.
Cererile pentru reducerea/scutirea taxei de şcolarizare (conf. HCA 69/21.09.2017) să fie depuse până
în 27.10.2017.
3. Taxa de susţinere a unor examene în sesiunile aferente semestrului în care studiază disciplina:
-pt.disciplinele din sem.I – termen 15.01.2018
-pt.disciplinele din sem.II – termen 25.05.2018
4. Taxa pentru disciplinele facultative sau din alt plan de învăţământ:
-pt.disciplinele din sem.I – termen 16.10.2017
-pt.disciplinele din sem.II – termen 12.03.2018
Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor utilizănd sistemul ECTS,
art.10.9 “ Universitatea poate decide exmatricularea unui student ca şi consecinţă a următoarelor
situaţii:
b) Studentul nu semnează Contractul Disciplinelor;
c) Studentul nu îşi achită taxa de înmatriculare, în această situaţie decizia devine efectivă la 30 de
zile de la termenul de plată scadent în Regulamentul de taxe al anului universitar respectiv;
d) Studentul nu îşi achită pe durata unui an universitar obligaţiile financiare ce decurg din
Contractul de Studii şi Contractul Disciplinelor. În această situaţie decizia devine efectivă la maxim
30 de zile de la termenele scadente ale obligaţiilor respective, prevăzute în Regulamentul de taxe al
anului universitar respectiv;
e) Studentul care nu a frecventat activitătile didactice ale unui semestru şi nu a obţinut în sesiune nici
un punct de credit.”

Meniu