Dosarele se depun până în data de 20.10.2017 la Secretariatul Facultății.

Este necesar depunerea actelor pentru lunile : iunie 2017, iulie 2017, august 2017.

Venit net / membru familie ≤ 1065 LEI

Meniu