TABERE STUDENȚEȘTI 2017

Pentru a beneficia de un loc în tabără (la munte sau la mare) trebuie să depui cerere.

Perioada de depunere a cererilor  este 24.04.2017 – 22.05.2017.

Studentii pot depune  cererea ( ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017)  de solicitare a unui  loc de tabara prin una din urmatoarele modalități:

1)       se pot depune direct  la Secretariatul  Facultății de Construcții (str. C.Daicoviciu nr.15, sala 468);

2)      transmiterea cererii prin intermediul serviciului de fax : 0264/594967;

3)      transmiterea cererii la adresa de e-mail : secretariat.constructii@staff.utcluj.ro.

Cererile  semnate de studenți, vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin (1)din metodologie.

Repartiția locurilor de tabără – 2017

Metodologie Tabere Studențești 2017

 

#Echipa ASCUT

Meniu