Tabere Studențești – 2017 – INFORMAȚII

Conform Metodologiei privind organizrea și desfășurarea Programului Național ”Tabere Studențești” 2017,

Capitolul IV,

Contestațiile la listele cu Beneficiarii de Tabere Studențești se pot transmite personal la secretariatul facultății sau prin mail la adresa constructii@staff.utcluj.ro, până în data de 16.00 ora 12.00

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din:

Prodecan, Conf.Dr.Ing. Nicoleta Cobârzan

Secretar Șef, Ing. Liliana Iacob,

Reprezentant ASCUT, Student Elvădeanu Anca

 

Întâlnirea cu Beneficiarii de tabere va avea loc în 21 iunie 2017, ora 19.00, Clădirea CFDP, sala OA1

La întâlnirea din data de 21 iunie 2017, studenții beneficiari de tabere studențești vor avea asupra loc atât carnetul de student, vizat la zi, cât și C.I/ B.I / pașaport (original și copie, copiile vor fi atașate documetelor de tabere).

În ordinea listelor finale, studenții selectați pot alege una dintre locațiile disponibile, în perioadele transmise de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 

Comisia de selecție:

Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA – decan

Conf.dr.ing. Vasile FARCAȘ – prodecan

Drd.ing. Marian DRAGOȘ – președinte ASCUT

Meniu