Formular cu privire la organizarea unei SESIUNI EXCEPȚIONALE de lichidări, dorim să solicităm Conducerii UTC-N o sesiune Excepțională pentru anii terminali.
În acest sens vă rugăm să completați formularul pentru susținerea acestei sesiuni excepționale.

#Echipa ASCUT

Meniu