Studenţii consilieri sunt cei care ne reprezintă în consiliu, unde se iau hotărâri la nivelul facultăţii. Consiliul reprezintă organismul decizional şi deliberativ la nivel de facultate. El îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi aplică deciziile strategice adoptate de Senatul UTC-N, cu scopul realizării misiunii UTC-N, prevăzute în Carta Universităţii.

Studenții consilieri reprezintă 25% din numărul membrilor structurilor reprezentative.

Meniu