CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ și DIZERTAȚIE – SESIUNEA FEBRUARIE 2017

Licență

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ – SESIUNEA FEBRUARIE  2017

PERIOADA   DE  ÎNSCRIERE:  15.02-17.02.2017.  Înscrierea  se  va  face  la  Secretariatul Facultăţii  de  Constructii  şi  on-line  pe  adresa:  https://depinfo.utcluj.ro/    –  Aplicaţie  pentru absolvenţi. Absolvenţii spec. CCIA se vor înscrie toţi la Comisia I, reparizarea pe comisii se va face ulterior.

PREDAREA  PROIECTULUI : 20.02-21.02.2017 (la secretarii comisiilor de examen – În conformitate cu programarea făcută de secretarul comisiei de finalizare a studiilor).

SUSȚINEREA  PROIECTULUI  DE DIPLOMĂ  – 23.02 – 24.02.2017  (În conformitate cu programarea făcută de secretarul comisiei de finalizare a studiilor).

La  programul de  studii  Inginerie economică  în  construcţii –  susţinerea  proiectului de diplomă  va fi în 25.02.2017.

Proba “Evaluarea  cunoştinţelor fundamentale şi de  specialitate” se va da sub formă de

interviu odată cu susţinerea proiectului de diplomă.

Actele necesare pentru inscriere:

 1. Cererea de înscriere la examen (de la secretariat)
 2. Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de diplomă (scrisă de mână )
 3. copie xerox certificat de naştere
 4. copie xerox carte de identitate sau paşaport pentru studenţii străini
 5. 2 fotografii tip ¾ cm color, recent realizate pe hârtie fotografică
 6. Plic tip A5

7.Taxă de înscriere examen de diplomă în valoare de 200 lei (pentru absolvenţii care au mai fost înscrişi la examen).

Master

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – SESIUNEA FEBRUARIE 2017

PERIOADA  DE  ÎNSCRIERE:  15.02-17.02.2017.  Înscrierea  se  va  face  la  Secretariatul Facultăţii  de  Constructii  şi  on-line  pe  adresa:   https://depinfo.utcluj.ro/    –  Aplicaţie  pentru absolvenţi.

PREDAREA  PROIECTULUI  :  20.02.2017  (la  secretarii  comisiilor  de  examen  –  În

conformitate cu programarea făcută de secretarul comisiei de finalizare a studiilor).

SUSȚINEREA PROIECTULUI DE DISERTAȚIE  21.02–22.02.2017 (În conformitate cu

programarea făcută de secretarul comisiei de finalizare a studiilor).

Actele necesare pentru inscriere:

 1. Cererea de înscriere la examen (de la secretariat)
 2. Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertatie (scrisă de mână )
 3. copie xerox certificat de naştere
 4. copie xerox carte de identitate sau paşaport pentru studenţii străini
 5. 2 fotografii tip ¾ cm color, recent realizate pe hârtie fotografică
 6. Plic tip A5
 7. Taxă de înscriere examen de diplomă în valoare de 200 lei (pentru absolvenţii care au mai fost înscrişi la examen).

 

Sursa: http://constructii.utcluj.ro/finalizare-studii-licenta.html

#Echipa ASCUT

Meniu