Cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială şi conferinţa aniversară a 55 de ani a Sucursalei Cluj-Napoca având ca temă ”Cercetările aplicative, cheia dinamicii dezvoltării sustenabile în piaţa construcţiilor” 25-27 octombrie 2017.
Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC şi Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC şi găzduit de Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2, jud. Cluj, România.
Accesul la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare.
Înscrierea este gratuită şi se poate se face exclusiv on-line la adresa

https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/

#Echipa ASCUT

Meniu